MENÜ

"Yeni Nesil Sigortacılık"

v1.0

Sağlığın Hep Yerinde Olsun Diye En Uygun Sigortayı Radarla!

Sigortalı Bilgileri
Kimlik Tipi:
Pasaport No
Yabancı Kimlik
Pasaport No
Sigortalı Uyruğu
Sigortalı Adı
Sigortalı Soyadı
Başlangıç Tarihi
Doğum Tarihi
Telefon Numaranız

Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Özel Sağlık Sigortası ile sigorta şirketi, sigorta poliçesinin teminat ve limit kapsamına göre sigortalının geçirdiği herhangi bir hastalık ya da bir kaza sonucunda ortaya çıkan tedavilerine ait masrafları karşılamayı taahhüt eder.Özel Sağlık Sigortası kapsamındaki tedaviler ikiye ayrılır ve bunlar ayakta tedavi ve yatarak tedavi masraflarıdır